Projekt budowlany a wykonawczy – najważniejsze różnice

Projekt budowlany a wykonawczy - najważniejsze różnice

Każdy marzy o budowie własnego domu. Jednak, aby to marzenie urealnić przed przyszłymi domownikami czeka sporo wyzwań. O ile takie rzeczy jak wybieranie wyposażenia do domu, są standardem, to jednak czynność taka jest jednym z końcowych etapów budowy. Zanim rozpoczniemy budowę domu, musimy zadbać o obowiązkową dokumentację projektową, która określi wszystkie szczegóły budowy domu. Podstawowym projektem, jest tzw. projekt budowlany, który jest obowiązkowy. To on jest podstawą starania się o pozwolenie budowlane na dom. Innym rodzajem dokumentu jest tzw.: projekt wykonawczy, który jednak nie jest obowiązkowy. Czym są oba projekty? Co zawiera projekt budowlany? Jakie są różnice pomiędzy oboma projektami?

Projekt budowlany

Zawartość projektu budowlanego jest określana przez ustawę o Prawie budowlanym, a sam projekt ma charakter aktu podstawowego, którego zwartością są wszystkie zaplanowane rozwiązanie dla inwestycji budowy domu. Uzyskanie pozwolenia na budowę jest możliwe, jeśli wspomniany projekt istnieje. Mówiąc prościej jest on niezbędnym dokumentem, aby uzyskać potrzebne na budowę domu pozwolenia.

Projekt budowlany musi spełniać wymagania o warunkach zabudowy oraz wymagania znajdujące się w planie zagospodarowania przestrzennego.

Projekt budowlany – co zawiera?

Projekt budowlany musi zawierać rzeczy określone przez przepisy prawa budowlanego, które było nowelizowane w 2020 roku. Są to:

Zerknij na:  Beton dobrze pomalowany

– projekt zagospodarowanie terenu oraz zagospodarowania działki. Informacje jakie muszą się tam znaleźć to: usytuowanie obiektu, obszar oddziaływania oraz układ komunikacyjny;
– projekt architektoniczno-budowlany. Dokument taki musi zawierać pełny wykaz rozwiązań materiałowych oraz technicznych oraz układ przestrzenny pomieszczeń domu;
– projekt techniczny – projekt wykonawczy. W tym dokumencie musi być zawarta charakterystyka energetyczna budynku oraz wszelkie rozwiązania konstrukcyjne i instalacyjne.

Projekt wykonawczy

Projekt wykonawczy ma charakter wtórny, co oznacza, że wykonuje się go na podstawie projektu budowlanego. Inną nazwą dla projektu wykonawczego to projekt techniczny. Omawiany projekt precyzuje informacje, które są zawarte w projekcie budowlanych.

Projekt wykonawczy zawiera informacje dla ekipy budowlanej, np.: o rodzaju materiałów jakie powinny być użyte do budowy konkretnych elementów domu oraz o sposobie ich wykonania.

Jeśli inwestycja jest finansowania z pieniędzy publicznych projekt wykonawczy jest obowiązkowy. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja, jeśli chodzi budownictwo jednorodzinne, tutaj takiego projektu być nie musi. Warto jednak pamiętać, że projekt wykonawczy ułatwia i bardzo często przyspiesza budowę domu.

Projekt wykonawczy warto również wykonać z innego powód, to dzięki niemu możemy dość dokładnie oszacować czas jaki będzie potrzebny do zakończenia budowy domu oraz ile będzie kosztowała cała budowa.

Projekt wykonawczy – co zawiera?

W projekcie wykonawczym powinny się znaleźć następujące informacje:

– informacja o połączeniach konstrukcyjnych;
– o uzbrojeniu elementów;
– o materiałach, sposobie ich ułożenia i ich formatach;
– informacje dodatkowe, których rolę jest uniknięcie tzw. błędów krytycznych.

Zerknij na:  Profesjonalna niwelacja terenu

Projekt wykonawczy i jego wykonanie

W przepisach prawa budowlanego nie ma wymagań dotyczących tego, kto ma wykonać projekt wykonawczy. Jednak sprawdzając treści różnego rodzaju rozporządzeń w tej sprawie, można założyć, że projekt wykonawczy, tak jak projekt budowlany ma takie same wymagania pod względem ich sporządzania. W praktyce chodzi o to, aby projektant, który taki projekt wykonuje, miał wszelkie uprawienia budowlane oraz należał do izby architektów ewentualnie inżynierów budownictwa. Osoba, która będzie taki projekt tworzyła (czyli projektant), musi obowiązkowo mieć inne uprawnienia związanie z instalacją sieci: cieplnych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych raz elektrycznych.

Projekt budowlany, a projekt wykonawczy

Projekt budowlany, w porównaniu z projektem wykonawczym jest obowiązkowy. To na jego podstawie można starać się o wszystkie niezbędne pozwolenia, w tym to najważniejsze, pozwolenie na budowę domu. Projekt wykonawczy, lub inaczej projekt techniczny dla budowy domu jednorodzinnego nie jest obowiązkowy, warto jednak zastanowić się nad jego sporządzeniem. Pomimo że będą to dodatkowe koszty, finalnie projekt wykonawczy przyspieszy budowę domu, co w perspektywie oznacza oszczędność kosztów. Również projekt techniczny zawiera szereg informacji, które pomagają w pracy ekipie budowlanej oraz pomagają unikać błędów. Należy jednak pamiętać, że do obu projektów należy zatrudnić projektanta, który dysponuje odpowiednimi uprawnieniami.

Dodaj komentarz