Czy można wybudować budynek gospodarczy bez pozwolenia?

Czy można wybudować budynek gospodarczy bez pozwolenia

Polska to kraj, który słynie z szeregu wymagań prawnych oraz konieczności spełnienia licznych obowiązków administracyjnych. Pocieszające jest jednak to, że z roku na rok wprowadza się zmiany, które mają na celu ich ograniczenie oraz tym samym zmniejszenie bariery do podejmowania różnych działań przez społeczeństwo. Jednym z nich jest nowelizacja ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku, która odnosi się do zastosowania szeregu ułatwień w prawie budowlanym. Co więcej, jej wprowadzenie związane jest także z ograniczeniem ilości obowiązków administracyjnych, które do tej pory były bardzo wątpliwe. Dzięki temu możliwe stało się postawienie budynku gospodarczego do 35 m2 bez potrzeby ubiegania się o stosowne pozwolenie. Jakie rozwiązania zostały jeszcze wprowadzone za pośrednictwem wskazanej ustawy? Jak odnoszą się one do rzeczywistości? Czy w praktyce przełożą się na uzyskanie znacznych korzyści?

Postawienie budynku gospodarczego bez pozwolenia

Przytoczone wyżej przepisy zapewniły duże możliwości, a także przyczyniły się do ograniczenia wielu formalności. Dzięki temu bez problemu możemy wybudować budynek gospodarczy do 35 m2. Jest to bardzo ważne, gdyż obiekt pełni bardzo ważną funkcję w każdym gospodarstwie.

Zmiany, które weszły do zastosowania, zwolniły z konieczności wykonania wielu robót budowlanych oraz ze zgłoszenia budynku. Podkreślić należy fakt, że dotyczą one budynków gospodarczych postawionych na realizację celu związanego z produkcją rolną. Ponadto, ich budowa wynika z potrzeby uzupełnienia zabudowy związanej z istniejącą działką rolną. W tym przypadku są to budynki gospodarcze do 35m2. Rozpiętość ich nie może przekraczać 4,80 m. Co więcej, wprowadzone przepisy odnoszą się również do obiektów takich, jak suszarnie kontenerowe charakteryzujące się powierzchnią nie większą niż 21m2. Przed wprowadzeniem określonych wyżej przepisów prawnych budynek gospodarczy stawiany był na zgłoszenie.

Zerknij na:  Beton architektoniczny na ścianie. W jakich wnętrzach go zastosować?

Określone rozwiązanie sprawiło, że budynki gospodarcze wolnostojące do 35 m2 w obecnej zabudowie nie wymagają pozwolenia na budowę, a także zgłoszenia tego faktu. Istotną kwestią jest to, że budynek gospodarczy na zgłoszenie (do 35 m2) wybudujemy na działce niezabudowanej bądź powierzchni innej niż w zabudowie zagrodowej. Istnieje jeszcze inne ograniczenie, a mianowicie, gdy mamy do dyspozycji działkę mającą powierzchnię do 500 m2, to nie możemy na niej umieścić więcej niż dwa obiekty o podobnym charakterze.

Warto wskazać na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie, na przepisy dotyczące budowy wiat. W tym przypadku postawienie wiaty do 50 m2 nie jest związane z koniecznością otrzymania stosownego pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, ale tylko wówczas, gdy chcemy ją postawić na działce, na której znajduje się jednorodzinny budynek mieszkalny. Gdy w naszych planach jest postawienie wiaty na działce, na której nie ma zabudowy, to niestety potrzebne będzie zgłoszenie budowy takiego obiektu. Podkreślić trzeba fakt, że w tym przypadku obiekt ten nie może przekraczać powierzchni 35 m2.

budynek gospodarczy przy drodze

Budynek gospodarczy na zgłoszenie – ograniczenie czasu dotyczącego sprzeciwu

Istotne jest również to, że budynek gospodarczy na zgłoszenie może być postawiony przez osobę, która dysponuje prawem do zarządzania nieruchomością. Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie jest to jednoznaczne z tym że jest ona właścicielem danej nieruchomości. Może być ona dzierżawcą zarządzającym nieruchomością na podstawie umowy dzierżawy, w której zastosowano odpowiednie zapisy pozwalające na takie działanie.

Zerknij na:  Farba ceramiczna – kiedy i jak stosować farbę plamoodporną?

Wprowadzone rozwiązania prawne podkreślają, że na organizację wszystkich formalności, które związane są sprzeciwem, mamy do dyspozycji 21 dni. Gdy tego nie dokonamy, wówczas można bez problemu przystąpić do rozpoczęcia budowy obiektu wraz z upływem określonego wyżej terminu. Pamiętać należy o innym ważnym aspekcie, a mianowicie w naszym zgłoszeniu musimy zaprezentować zakres prac budowlanych, a ponadto datę ich rozpoczęcia. Ważnym aspektem jest także dołączenie mapy sytuacyjno-wysokościowej, na której to będzie wskazana lokalizacja przeprowadzenia prac budowlanych.

Inne przepisy i ułatwienia wprowadzone dzięki określonej ustawie

Wskazana ustawa wprowadziła wiele korzystnych zmian oraz rozwiązań. Warto wspomnieć o jeszcze jednym, które ma istotne znaczenie dla producentów rolnych. Chodzi o zaktualizowaną wielkość silosów, które przeznaczone są do przechowywania materiałów sypkich niewymagających pozwolenia na budowę. Nowe rozwiązania prawne określają, że silos nie może przekraczać powierzchni 30 m2. Ważna jest także wysokości, która nie może być większa niż 7 metrów.

Jednakże w tym przypadku przepisy swoją drogą, a rzeczywistość jest trochę inna. Podkreślić należy fakt, że przedsiębiorcy rolni najczęściej decydują się na budowę większej ilości budynków, a to niestety niesie za sobą konieczność przejścia przez skomplikowaną procedurę administracyjną, Warto zauważyć, że w przypadku niespełnienia wymaganych formalności pojawia się konieczność uiszczenia opłaty legislacyjnej, która kształtuje się na poziomie od 2,5 do 5 tysięcy złotych.

Dodaj komentarz